ผู้ประกอบการในระบบ Smart Cardผู้ประกอบการในระบบ Smart Card
  ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ สาขา
  1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทราซาวด์ แอนด์ วีดีโอ สำนักงานใหญ่
  2 บริษัท คลับ 21 จำกัด สาขา 3
  3 บริษัท คลับ 21 จำกัด สาขา 9
  4 บริษัท คลับ 21 จำกัด สาขา 22
  5 บริษัท สินสยาม พลัส จำกัด สาขา 1
  6 บริษัท เอ วี แวลู จำกัด สำนักงานใหญ่
  7 บริษัท เอ วี แวลู จำกัด สาขา 3
  8 บริษัท ธรธรรม จำกัด สำนักงานใหญ่
  9 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 1
  10 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 3
  11 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 4
  12 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 5
  13 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 7
  14 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 9
  15 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 12
  16 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 15
  17 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 24
  18 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 25
  19 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 27
  20 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 30
  21 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด สาขา 40
  22 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สาขา 366
  23 บริษัท มิกิโมโต้ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  24 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สำนักงานใหญ่
  25 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สาขา 7
  26 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สาขา 9
  27 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สาขา 20
  28 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สาขา 25
  29 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สาขา 27
  30 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด สาขา 50
  31 บริษัท เอเชียอินเตอร์เนชั่ลแนลบิสสิเนสแอนด์เซลส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  32 บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
  33 ฮาร์ดร็อค โฮเทล พัทยา สาขา 1