กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ย เข้าร่วมอบรมและออกบูธงาน “กา
   คท. ได้เข้าร่วมออกบูธเผยแพร่ปร ชาสัมพันธ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ย
read more..
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายส่ว กลางและภาคตะวันออกเพื่อการคืน
   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ที่ปรึ ษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร เป็นประธาน เปิดการส
read more..
Page 1 | 1