กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ย เข้าร่วมอบรมและออกบูธงาน “กา
   คท. ได้เข้าร่วมออกบูธเผยแพร่ปร ชาสัมพันธ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ย
read more..
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายส่ว กลางและภาคตะวันออกเพื่อการคืน
   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ที่ปรึ ษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร เป็นประธาน เปิดการส
read more..
เชิญสัมมนา "เทคนิคการจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไรให้ถูก ้อง"
     
read more..
ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคืน
   กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ มให้แก่นักท่องเที่ยว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักส
read more..
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเสนออย างมืออาชีพขั้นกลาง"
  กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แ ่นักท่องเที่ยว ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคกา
read more..
การอบรมหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมเศรษ กิจอาเซียน AEC (Cross Culture
   กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ มให้แก่นักท่องเที่ยว  ได้จัดอบรมหลักสูตร &ld
read more..
Page 1 | 1