กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรมและออกบูธงาน “การสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

 

 คท. ได้เข้าร่วมออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวและอบรมในงาน “การสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” กรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเพลนารี ๒-๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์