เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายส่วนกลางและภาคตะวันออกเพื่อการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว"

 

 นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เครือข่ายส่วนกลางและภาคตะวันออกเพื่อการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว" โดยการสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบ VRT ศึกษาระบบการทำงานซึ่งกันและกัน และสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก ณ รอยัลพลา คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘