เชิญสัมมนา "เทคนิคการจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไรให้ถูกต้อง"

     
http://interweb.rd.go.th/publish/seminar/vatrefund/vrt.php http://interweb.rd.go.th/publish/seminar/vatrefund/ssearch.php

*** สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน หากสนใจเข้าร่วมสัมนา ***
*** สามารถฝากข้อมูลสำหรับติดต่อกลับได้ที่นี่ CLICK ***

ปิดรับจองภายในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
หรือจนกว่าการสำรองที่นั่งจะเต็ม !
 

สามารถสำรองที่นั่งสัมมนาได้ 3 ช่องทาง

1. ได้ที่นี่ http://www.rd.go.th > WHAT'S NEW

2. ส่งแฟกซ์ไปยัง 0-2617-3559 กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

3. E- mail : vrefund@rd.go.th

 

 
ตารางการสัมมนา  /   แผนที่โรงแรม  

กรมสรรพากร 90 ซอย พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว โทร : 0-2272-8195-8 โทรสาร : 0-2617-3559