ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ นักท่องเที่ยว”

 

 กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว”
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี