การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเสนออย่างมืออาชีพขั้นกลาง"

 

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเสนออย่างมืออาชีพขั้นกลาง” เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัด คท. จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ วัน ณ โรงแรม เจริญรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม